De collectieve activiteit inzake bevordering aanwending PB voor duurzame inzetbaarheid in de periode 2012-2013

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

  1. Betere communicatie en procedures PB.
  2. Aansluiting bij jaargesprek
  3. Gecontroleerde uitbreiding van PB

Verbeteren van de informatie en communicatie rond de aanwending van PB voor duurzame inzetbaarheid

  • Creëer één landelijk coördinatiepunt/kenniscentrum tbv persoonlijk budget
  • Creëer één landelijk informatiekanaal met betrekking tot het PB
  • Het komen en uitvoeren van een marketing plan om umc-medewerkers aan te sporen gebruik te maken van hun persoonlijk budget, in het bijzonder voor activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling respectievelijk duurzame inzetbaarheid
  • Registreer en monitor het gebruik van het PB op een zodanige wijze dat vergelijking tussen de diverse umc’s mogelijk is.

Doelgroep

Het project richt zich op alle UMC-medewerkers.

Resultaten

In het kader van dit thema is centraal een onderzoek uitgevoerd door Bureau Berenschot om een marketingstrategie te bepalen en een marketing- en communicatieplan op te stellen.De resultaten van het onderzoek en de marketingstrategie en het marketingplan zijn in 2012 opgeleverd. In dit advies is een onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn communicatie.

In het kader van de korte termijn communicatie, gericht op meer bekendheid geven aan gebruik PB, is een reeks artikelen gemaakt over bestedingsmogelijkheden PB. Collega UMC medewerkers is gevraagd, middels een interview, iets te vertellen over hun persoonlijke besteding van het PB. De artikelen zijn geplaatst op UMCdialoog.nl en beschikbaar gesteld aan de UMC’s voor interne communicatie. Een deel van de interviews is eveneens gebruikt voor de populaire versie van het cao 2013-2015.

N.a.v. de ontwikkelingen rond PB via de cao onderhandelingen voor 2013-2015 is er voor gekozen om geen verdere centrale activiteiten meer uit te voeren in het kader van dit thema. De bovengenoemde ontwikkelingen liggen voor een groot deel al in lijn met de eerdere adviezen en beoogde resultaten voor dit thema.