De collectieve activiteit voor het thema “Coaching van leidinggevenden” in de periode 2012-2013

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Om leiderschap te ondersteunen worden in alle umc’s inspirerende inleidingen georganiseerd voor het management die gaan over vernieuwingen in leiderschap in relatie tot volwaardige arbeidsverhoudingen. De rode draad is dat in de umc’s permanent het gesprek over leiderschap gevoerd wordt, om de organisatie en medewerkers te ondersteunen in het realiseren van de doelstellingen van een umc. Er wordt gekeken naar de best practices per umc rond leiderschapsprogramma’s, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar interventies diep in de organisatie.

Doelen van het gemeenschappelijk project zijn:

  • Het faciliteren van leiderschapsontwikkeling op umc-niveau, met name gericht op midden en lager management, diep in de organisatie.
  • Sturen op coachend leiderschap
  • De dialoog gericht inzetten
  • Gemeenschappelijk delen en leren van lokale ervaringen

Doelgroep

De doelgroep van het project is “operationeel management”, dat wil zeggen leidinggevenden op operationeel/werkplekniveau die direct leiding geven aan professionals in zorg, onderzoek en onderwijs.

Resultaten

Nog niet bekend

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.