Di-visie in Dialoog

Thema: false

Deel

Doel

Bespreken van gemeenschappelijke thema’s (in dialoog met elkaar), waarbij ervaringen en gezichtspunten worden uitgewisseld, successen en valkuilen worden gedeeld en een gemeenschappelijke visie en uitgangspunten in de divisie worden gevormd.

Doelgroep

Leidinggevenden binnen de divisie Hersenen en Zintuigen: divisiebestuur, afdelingshoofden, chefs werkplek, hoofdverpleegkundigen, hoofd secretariaat en adviseurs bedrijfsbureau.
Medewerkers in divisie Hersenen en zintuigen die in teamverband  of werkgroep  thema’s bespreken ter verbetering van de samenwerking, verandering van de organisatie  of verbetering van de werkprocessen.  
 

Resultaten

  • Enquête  uitgevoerd om onderwerpen goed aan te laten  sluiten bij de behoefte.
  • Concept van de divisiedialogen is ingevoerd in de divisie.
  • Actieve inbreng van deelnemers  bij de voorbereiding en de invulling van de thema’s.
  • Invoering van themagerichte bijeenkomsten in de normale bedrijfsvoering
  • Leidinggevenden vormen meer een gezamenlijke visie in de divisie en doen meer een beroep op elkaar
  • Meer inzicht bij medewerkers in het belang van veranderingen.
  • Ontwikkeling persoonlijk leiderschap van medewerkers door betrokkenheid bij de afdelingsthema’s.
  • Efficiëntere en effectievere inrichting van werkprocessen.
  • Besef dat het betrekken van  medewerkers bij veranderingen een grote tijdsinvestering vraagt van medewerkers en leidinggevenden.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider