In dialoog over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

In dialoog gaan met medewerkers over hun eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de huidige situatie en in de toekomst, waarbij zij (mede) verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Dit wordt bereikt door hun inzicht te geven in hun huidige en toekomstige vitaliteit en duurzame inzetbaarheid door gebruik te maken van een monitorinstrument. Leidinggevende en medewerker gaan vervolgens met elkaar in dialoog over hoe zij (vitaal, productief, gezond en gemotiveerd) inzetbaar blijven voor arbeid.

Doelgroep

Medewerkers van algemene en acute neurochirurgie van de divisie Hersenen en van de afdeling Hematologie en Dialyse van de DIGD.

Resultaten

Twee instrumenten (365 en SKB) zijn getest op drie afdelingen. In totaal hebben 102 medewerkers vragenlijsten ingevuld. Op basis hiervan zijn zowel individuele als groepsrapportages gegenereerd en hebben zowel groepsgesprekken (groepsdialoog) als individuele gesprekken plaatsgevonden.

 

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Per maart 2013 zijn de twee instrumenten ingevuld door 95% van de medewerkers van drie verpleegafdelingen.
  • Voor juni 2013 is met 100% van de medewerkers een follow-up gesprek geweest waarin het teamoverzicht wordt besproken en de medewerker de gelegenheid heeft om het individuele overzicht te bespreken.
  • De instrumenten zijn geëvalueerd op de hanteerbaarheid door de medewerkers, waarbij het gaat om het invullen van de vragenlijst en de uitkomsten in de individuele rapportage.
  • Per instrument is beschreven hoe bruikbaar de uitkomsten zijn in het gesprek tussen medewerker en leidinggevende met betrekking tot verbeteren of behouden van duurzame inzetbaarheid.

Zowel de individuele overzichten als de teamoverzichten zijn geëvalueerd op bruikbaarheid.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht