Implementatie resultaatgericht werken

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Coaching van leidinggevenden en coachend leiderschap zijn belangrijke thema’s in zowel de HR als de UMC strategie en lopen als rode draad door de verschillende HR thema’s. Bijvoorbeeld op het thema flexibilisering is leiderschap cruciaal. Denk aan ‘het nieuwe werken’ waar sturen op resultaat noodzakelijk is. Dit vereist een gedragverandering waarvoor al ondersteunend instrumentarium is ingericht; de beoordelingssystematiek is gebaseerd op resultaat- en gedragsafspraken. Daarnaast hebben de projectvoorstellen uit de divisies een grote gemeenschappelijke deler; er is behoefte aan coaching van leidinggevenden en er is behoefte aan een leiderschapsmodel waarbij vertrouwen en resultaatgericht werken uitgangspunten zijn. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende doelstellingen:

  • Integrale implementatie van outputsturing: uitgangspunt is model UMCG (collaborative) outputsturing.
  • Incorporeren resultaat gericht werken in alle P&O instrumenten (zit nu al in beoordelingscyclus) .
  • Coaches die gespecialiseerd zijn in dialoogcoaching en het UMC Utrecht leiderschapsmodel.
  • Leidinggevenden zijn opgeleid.
  • Medewerkers zijn geïnformeerd dan wel opgeleid (kunnen gebruik maken van dialoogcoaching dan wel een e-learningmodule).

Doelgroep

Leidinggevenden van het UMC Utrecht, coaches uit de interne coachpool, medewerkers.

Resultaten

Acht facilitators (interne medewerkers variërend van leidinggevende tot P&O adviseur en coach) zijn opgeleid door het Wenckebach instituut van het UMC Groningen. De facilitators zijn in staat om een COS traject te begeleiden. Een aantal is daarbij gespecialiseerd in dialoogcoaching.

De facilitators hebben inmiddels meerdere  teams begeleid. De teams zijn in vijf sessies begeleid  gedurende telkens twee á drie uur. De leidinggevenden en teams geven aan dat COS heeft bij gedragen aan de oplossing van hun vraagstuk. Bovendien heeft de pilot van COS in de teams een positieve bijdrage geleverd aan het programma leiderschapsontwikkeling.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht