Flexibilisering van personele inzet/ de balansverpleegkundige

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Een voortdurende afstemming van de personele bezetting op het aantal daadwerkelijk aanwezige patiënten (in plaats van op het theoretisch maximale aantal patiënten).

Doelgroep

Verpleegkundig personeel op verschillende verpleegafdelingen.

Resultaten

Binnen Beatrix Kinder Ziekenhuis is een zorgzwaartemeetinstrument ontwikkeld waarmee de werkdrukbeleving wordt gemeten. Binnen de afdelingen van het UMCG is gebruik gemaakt van zelfroosteren en is de personele bezetting verbeterd.

Naar aanleiding van de onderzoeksuitslagen zijn er adviezen gegeven ten aanzien van de inzet van verpleegkundigen op bepaalde tijdstippen, bepaalde diensten en bepaalde dagen. Tevens zijn er adviezen gegeven ten aanzien van de planning van zorg. Bijvoorbeeld; verken de mogelijkheid om onderzoeken op andere dagen, verspreid, of op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. In januari wordt gestart met een nieuwe pilot zorgzwaarte meten met behulp van het Rafaëla systeem. Deze pilot zal gedurende 6 maanden plaatsvinden op 6 verschillende afdelingen in het UMCG. Eén verpleegafdeling van het Beatrix Kinder Ziekenhuis doet hier aan mee.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG