Loopbaanpad talentvolle verpleegkundigen

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Binnen het UMCG talentvolle verpleegkundigen opleiden voor een managementfunctie in de zorg.

Doelgroep

Talentvolle verpleegkundigen, bij gebleken succes uitrollen naar andere functiegroepen.

Resultaten

Een praktische leergang voor ontwikkeling naar managementfuncties in de zorg die door de trainees als positief is ervaren en die als model kan dienen voor een volgende leergang. 6 verpleegkundigen hebben de leergang gevolgd en succesvol afgerond. Twee trainees hebben inmiddels een (interim) leidinggevende functie in de zorg.

Er is een nu systematiek ontstaan, bestaande uit leermodules en praktijkstages op niet de eigen afdeling, mentorschap,  coaching en intervisie  ten behoeve van talentvolle verpleegkundigen die een managementfunctie in de zorg ambiëren dat als model kan dienen voor soortgelijke ontwikkelmodules.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG