Teamshopp training (Thoraxcentrum ZA, clinical governance)

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Het aanleren van teamworkvaardigheden en elkaar leren aanspreken, ongeacht of er wel of geen hiërarchische relatie is en of medewerkers wel of niet tot eenzelfde beroepsgroep horen. Leren hoe de verbinding en dialoog aan te gaan zonder hiërarchie in het werk.

Doelgroep

Het Thoraxcentrum en medewerkers zorgadministratie.

Resultaten

Tijdens het traject werd SignOut en Debriefing 100% geïmplementeerd. Er was sprake van een omslag in onderlinge communicatie tussen en autonome verantwoordelijkheid van medewerkers, doordat op de afdeling een grotere mate van veiligheid werd beleefd. Dit uit zich o.a. in minder defensief en vermijdend gedrag, meer verbeteringsgerichte houding, effectief omgaan met en leren van (bijna)fouten, minder vanuit angst / weerstand / defensie denken en werken.
Dit traject heeft een belangrijke impact in de medewerkertevredenheid, zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, in het bijzonder door betere naleving van protocollen en werkafspraken en een ‘aanspreekcultuur’.

De opgedane ervaringen worden onder meer gebruikt ten behoeve van het realiseren van ‘dedicated teams’. Verder wordt de gecombineerde aanpak van leiderschapsontwikkeling (m.n. artsen) en multidisciplinair teamwork momenteel ook gestart in het UMCG Centrum voor Beeldvorming (300 medewerkers).

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG