Professionele E-coaching

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Coaching laagdrempeliger maken en daardoor toegang krijgen tot een grotere groep medewerkers die nog geen gebruik maken van reguliere coaching. E-coaching inzetten om coaching efficiënter en effectiever te laten verlopen in  het belang van de medewerker.

Doelgroep

Leidinggevenden en andere medewerkers die behoefte hebben aan een vorm van coaching en die zich niet (direct) wenden tot reguliere coaching.

Resultaten

Door het project E-coaching zijn 10  coaches van de coachpool WI geschoold in het toepassen van E-coaching. Tijdens het project heeft het UMCG ervaring opgedaan met e-coaching in de meest zuivere vorm. Als gevolg ligt er nu een voorstel voor aanbod E-coaching door de coachpool van het WI.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG