Teamgericht outputsturing in het primaire proces

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Het nadrukkelijk positioneren van leiding en medewerkers zodat inbedding van resultaten geborgd wordt. Grote nadruk ligt op het daadwerkelijk monitoren van gekozen oplossingen.

Doelgroep

Leiding (onder andere  hoofdverpleegkundigen, vakgroep voorzitters/chef de cliniques, leiding zorgadministratie) en adviseurs.

Resultaten

Er is een training ‘’opleiding tot facilitators in Collaborative Outputsturing’’ ontwikkeld. Daarbij is er een pool van facilitators beschikbaar gesteld voor het begeleiden van teams in outputsturing. Deze facilitators hebben leidinggevende en teams in hun dagelijkse werk begeleid met “taaie kwesties”. De onafhankelijke rol van facilitators wordt intern zeer gewaardeerd.

Ook heeft de methodiek ’collaborative outputsturing’ een vaste plaats gekregen in bestaand UMCG opleidingsprogramma voor leidinggevenden en medewerkers.

UMCG heeft daarnaast veel kennis opgedaan op het gebied van:
• Outputsturing
• Het werken aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van leidinggevende en medewerker in het voeren van de dialoog in teams.
• Het analyseren van taaie kwesties.
• Ontwikkeling van facilitators.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG