Preventieloket

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Het verbeteren van de gezondheid van medewerkers met een (verhoogd) risico op één of meer BRAVO-thema’s.

Doelgroep

Alle medewerkers UMC

Resultaten

Het Maastricht UMC+ is in 2012 gestart met het preventieloket. O.b.v. de resultaten van de in 2012 uitgevoerde health check worden die medewerkers die tot specifieke risicogroepen behoren uitgenodigd om deel te nemen aan gerichte preventieprogramma’s. Deze programma’s omvatten onder meer een gesprek met de preventiearts, beweegprogramma’s en voedingsadviezen.  Daar waar dit aan de orde is kan de preventiearts de deelnemer ook verwijzen naar andere disciplines. De vorderingen van de deelnemers worden bijgehouden door de preventiearts, dan wel de discipline waarnaar is verwezen. Daar vindt ook de uiteindelijke evaluatie plaats. Het streven is dat het doorlopen van deze programma’s uiteindelijk leidt tot een verbetering van de gezondheid van de deelnemers dan wel vitaliteit. Tot op heden hebben 75 medewerkers van het preventieloket gebruik gemaakt. De aangeboden programma’s zijn door de deelnemers enthousiast zijn ontvangen.

De borging van de resultaten vindt plaats doordat de deelnemers aan het preventieloket periodiek worden uitgenodigd om deel te nemen aan een health check. Verder ontvangen zij begeleiding door een preventiearts of anderszins (dit kan een voedingsdeskundige zijn, een huisarts een fysiotherapeut enz.) aangeboden. Op deze wijze vindt inbedding van gezondheidsmanagement plaats in het MUMC.

Het preventieloket past in de overall-filosofie van het Maastricht UMC+. In deze filosofie wordt sterk de nadruk gelegd op preventie en op een gezonde levensstijl. Daarnaast is het een belangrijke pijler in het vitaliteitsbeleid dat het Maastricht UMC+ bepleit ten opzichte van haar medewerkers.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Roel Olivers MUMC+