Roosters in balans

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Het LUMC is bezig met een vervanging van het roosterpakket (uit eigen middelen) en zal hieraan gekoppeld (onder meer uit de Dialoogmiddelen) een groot aantal bijeenkomsten starten om bewustwording te creëren op afdelingen om op andere manieren te roosteren en flexibeler om te gaan met de jaarurensystematiek. Dit alles gericht op enerzijds een goede afstemming tussen aanbod van werk en beschikbaarheid van medewerkers en anderzijds gericht op een goede balans tussen werk en privé. Het gesprek gaat over het zoeken naar een goede afweging van de verschillende belangen.

Doelgroep

Verpleegkundigen

Resultaten

De match tussen patiëntenzorg en personele inzet is soms een puzzel. De invoering van de nieuwe software van Paralax is een stap voorwaarts. Bovendien is roostering een aansprekend onderwerp voor veel van onze medewerkers. Het gaat immers om een van de belangrijkste vragen die hen in hun werk bezighoudt: waar werk ik en wanneer? RostarCAS maakt dat inzichtelijk. Met name de webmodule sluit goed aan bij de wensen. Met de inzet van Rostar CAS kunnen we ook de personeelsinzet beter laten aansluiten op de benodigde patiëntenzorg en tegelijkertijd de medewerkers meer invloed geven op hun werk-privé balans.

Tijdens de voorbereidingen van de implementatie zijn de volgende aandachtspunten goed uitgewerkt in samenspraak met alle betrokkenen:
 Vernieuwing werkprocessen: werkprocessen rondom dienstroosters en het aanvragen van autorisaties zijn opnieuw beschreven;
 Betere ondersteuning van het planningproces;
 Inzicht in wie wanneer & waar werkt;
 Ondersteuning uniformiteit & maatwerk
 Alle dienstencodes zijn herzien en de wildgroei is teruggedrongen
 Vergroten van de medewerkerbetrokkenheid door beter en meer inzage in het eigen en afdelingsrooster;
 Verschaffen van inzicht in de efficiëntie van het rooster.

Door alle voorbereidingen op het nieuwe roostersysteem en de twee pilots (Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, IC-afdeling) zijn de medewerkers en leidinggevenden zich meer bewust van de noodzaak van transparante totstandkoming van de roosters waarbij het organisatiebelang en het medewerkerbelang beiden op een goede manier worden meegewogen. De OR is al in een vroeg stadium betrokken bij alle ontwikkelingen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Trudie de Vrij LUMC