Vitaal door je loopbaan

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Het LUMC zet in op bewustwording van de invloed van fysieke en mentale gezondheid op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij wil het LUMC zoveel mogelijk aansluiten bij de effecten van de arbeidsorganisatie op de gezondheid, zoals de gevolgen van het werken in onregelmatige diensten en (met name) nachtdiensten.
Een tweede belangrijk item is het ondersteunen van de dialoog over duurzame inzetbaarheid. Dat gebeurt door de inzet van het gespreksmodel ‘Oplossingsgericht werken aan Duurzame Inzetbaarheid’ (ODIN), dat is ontwikkeld door de afdeling sociale Geneeskunde van het UMCG.

Doelgroep

Alle medewerkers van het LUMC.

Resultaten

Speerpunt onregelmatige dienst en nachtdienst

1. Organiseren van workshops
Er zijn 8 workshops zijn georganiseerd voor afdelingen over biologische klok en voeding door SanAvis. In totaal hebben  80 medewerkers de workshop bezocht  met een  gemiddelde beoordeling van ruim een 8(variërend tussen 7,6-8,7).

2. Organiseren van Symposium en informatiemarkt
Er is een symposium georganiseerd met sprekers over aspecten rondom nachtdienst: (slaap)medicatie, lichtbeïnvloeding, borstkanker en voeding. 100 medewerkers hebben zich aangemeld.
• Er zijn met medewerkering van MAERZORG zonnebrillen uitgedeeld bij alle afdelingen waar medewerkers in de nachtdienst werken.
• Voorafgaand aan en in de pauze van het symposium werd een gezonde maaltijd en drank geserveerd gebaseerd op gezonde voeding gedurende de nacht.

3. Maken informatieset met informatie, praktische handvatten, tips
In plaats van een klapper cq informatieboekje  werd gekozen voor digitale informatie  welke op een USB-stick werd gezet en aan alle deelnemers van  symposium beschikbaar werd gesteld.

In het kort: er is meer aandacht en kennis gekomen over het onderwerp. En er zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van verse soep en fruit in de nachtdienst.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Trudie de Vrij LUMC