Gesprek van de toekomst

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Praktische en inhoudelijke ondersteuning (‘empowerment van leidinggevenden en medewerkers’) ter verbetering van het jaargesprek en/of de belangrijkste thema’s waarvoor een volwassen dialoog belangrijk is.

Doelgroep

Alle medewerkers van het LUMC.

Resultaten

Implementatie van de jaargespreksoftware incl. elektronische evaluatie
De software is verder ontwikkeld en na een aantal pilots bijgesteld en gebruiksklaar opgeleverd. Met behulp van de software kunnen de jaargesprekken met alle medewerkers, inclusief medisch specialisten gevoerd worden. Er kunnen verschillende sets met gespreksonderwerpen worden klaargezet die passend zijn bij het gesprek dat gevoerd wordt. Na ieder afgerond jaargesprek ontvangen de deelnemers van het jaargesprek een evaluatieformulier. Met behulp van dit evaluatieformulier wordt de ervaren kwaliteit van het jaargesprek gemeten. Door middel van query’s kan het systeem gewenste management informatie leveren, zoals het aantal gevoerde gesprekken, de ervaren kwaliteit van de gesprekken, de frequentie van het bespreken van de agendapunten, welke agendapunten toegevoegd worden, etc. Met de ontwikkelaar van de software zijn gesprekken gaande om de software uit te breiden met de optie om 360° graden feedback te organiseren voor medisch specialisten. Deze software is recent beschikbaar gekomen.

Er is meer aandacht gekomen voor het voeren van de jaargesprekken. Op een groot aantal afdelingen is de software geïntroduceerd.

Van zakgeld naar investering
Via de medewerkerportal MijnLUMC worden medewerkers gestimuleerd om hun PB in te zetten voor ontwikkeling. Door de medewerking aan het centrale project rondom het PB zijn verder geen lokale initiatieven ontplooid. In afwachting van het onderzoek door Bureau Berenschot zijn geen extra activiteiten ontplooid.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Trudie de Vrij LUMC