Steeds beter in dialoog, feedback en afspraken

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

  • Continu verbeteren van de kwaliteit van gesprekken, feedback en afspraken. Jaargesprekcyclus inzetten als veranderkundige interventie voor het realiseren van afdelingsplannen.
  • Vitale arbeidsrelaties tussen medewerker en leidinggevende.

Doelgroep

Leidinggevenden en personeelsadviseurs

Resultaten

Er is een vragenlijst ontwikkeld waarmee de invoering, draagvlak en kwaliteit van jaargesprekken per afdeling in kaart is gebracht. Op dit moment wordt deze vragenlijst voor de tweede keer ingevuld door de afdelingsleiding en de HR adviseur om op basis daarvan per afdeling aandachtspunten voor het komende jaar te formuleren.
Op basis van de eerste afname van deze vragenlijst is een aantal verbeterteams aan de slag gegaan met de volgende thema’s: kwaliteit van het jaargesprek, omgaan met cultuurverschillen, koppelen jaargesprekken aan jaarplancyclus, optimaliseren kompas (ondersteunend it systeem). De aanpak van deze verbeterteams was vooral gericht op binnen afdelingen het gesprek aangaan over deze thema’s.
Daarnaast  heeft het ook een aantal instrumenten opgeleverd zoals bijvoorbeeld:
• De donkere kamer: een aanpak om direct de kracht van open dialoog te ervaren
• Een module omgaan met cultuurverschillen voor leidinggevenden

Er worden steeds meer jaargesprekken gevoerd. We zitten nu tussen de 60 en 70%.
Daarnaast zien we een verschuiving van een meer instrumentele insteek rond jaargesprekken naar focus op de daadwerkelijke dialoog en de toegevoegde waarde van werkelijk met elkaar in gesprek zijn over afdelingsdoelen en individuele ontwikkeling. Ook zien we steeds meer dat afdelingsleiding en HR -adviseurs met elkaar in gesprek zijn over het continu verbeteren van de dialoog en de jaargesprekken.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Peter Loozen UMC St Radboud