Leiderschap in het hart van de verandering

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

  • Coachen van operationeel leidinggevenden in het realiseren van volwaardige arbeidsverhoudingen tussen medewerker en leidinggevenden, in de context van zorgvernieuwing en grootschalige veranderingen.
  • Het stimuleren van persoonlijk leiderschap en empowerment bij medewerkers als basis voor succesvol werken in het UMC.

Doelgroep

Operationeel leidinggevenden

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een  leiderschapsprogramma voor zorgleidinggevenden, bestaande uit een persoonlijke intake, 360 gradenfeedback, een driedaagse workshop met participatie van een RvB-lid, intervisiebijeenkomsten, een slotdag en een persoonlijke outtake.

Dit programma is door de deelnemers uitermate positief beoordeeld, waardoor ook andere groepen leidinggevenden geïnteresseerd zijn geraakt in een vergelijkbaar programma. Deze olievlekwerking heeft geleid tot een vervolginitiatief voor leidinggevenden van paramedische afdelingen en analisten.
Dit programma heeft tot stand gebracht dat de zorgleidinggevenden elkaar meer opzoeken, dat zij zich kwetsbaarder en eigener opstellen, dat zij meer zicht hebben op hun rol en impact in het realiseren van de visie en strategie van het Radboudumc en die rol ook meer nemen.

Het programma ‘Leiderschap in het hart van de verandering voor zorgleidinggevenden’ is door deelnemers dermate positief beoordeeld, dat de leidinggevenden van de laboratoria en paramedici hun interesse voor een vergelijkbaar programma kenbaar hebben gemaakt. Dit programma heeft tot stand gebracht dat de leidinggevenden van de diverse laboratoria en paramedische afdelingen elkaar meer opzoeken, dat zij zich kwetsbaarder en eigener opstellen, dat zij meer zicht hebben op hun rol en impact in het realiseren van de visie en strategie van het Radboudumc en die rol ook meer nemen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Peter Loozen UMC St Radboud