Flexibel roosteren met cafetariamodel

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Stimuleren van de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers om tot een optimale inzet van uren op het productieproces te komen en anderzijds de zelfsturing van de medewerker te vergroten met de mogelijkheid om een beter balans tussen werk en privé te verkrijgen. Leereffecten optimaal benutten en toepassingen opschalen naar meerdere units.

Doelgroep

Medewerkers, roosteraars en leidinggevenden in de units, waarbij de focus ligt op een aantal zorgeenheden.

Resultaten

In korte tijd hebben op verschillende units korte, resultaatgerichte en intensieve pilots Anders roosteren plaatsgevonden. Het accent lag op het efficiënter werken in het licht van bezuinigingen (organisatiedoelstelling) en reductie van ervaren werkdruk (medewerker doelstelling).
De medewerkers van de SEH zijn dankzij de pilot betrokken in het ontwerp van andere diensttijden via een iteratief proces. De resultaten zijn:
• Versterkt bewustzijn bij de betekenis van fluctuaties in de zorgzwaarte voor de werktijden van personeel;
• Betrokkenheid bij het ontwerp van de andere werktijden.

Op de longfunctie afdeling zijn de medewerkers met roostertijden en roosters maken in werkgroepen aan de slag gegaan. Zij hebben andere diensten (6 uur en 9 uur diensten) ingevoerd en de vakantieplanning  verbeterd.
De MDL afdeling, de afdeling inwendige geneeskunde en de afdeling IC-V1/Thorax zijn tot andere werktijden gekomen, die passen bij de wensen/mogelijkheden van medewerkers en die tegelijkertijd beter tegemoetkomen aan de voorspelbare fluctuaties in de zorgzwaarte.
Volwassenen Psychiatrie, een werkgroep van medewerkers hebben een enquête gehouden over werktijden. De uitkomst van dit onderzoek zal leidend zijn voor Anders roosteren.
Op de afdeling Adolescenten Psychiatrie heeft vooral kennisoverdracht plaatsgevonden over de mogelijkheden om anders te roosteren: van de voor- en nadelen van 12-uurs diensten, via tips voor gezonder roosteren, tot roosteren in Harmony en andere bezettingseisen die beter aansluiten op de voorspelbare pieken in de zorgzwaarte.
Kinder Psychiatrie, er is een samenwerking ontstaan met een adviseur van het Roosterbureau Harmony om roosteren met een systeem beter te laten verlopen, efficiënter en in goed overleg met medewerkers en leidinggevende.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.