Training oriëntatie op je loopbaan

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Medewerkers, PhD’s en Postdocs, een bewuste loopbaankeuze te laten maken zodat ze hun loopbaan in eigen hand hebben.

Doelgroep

Phd’s en postdocs

Resultaten

Aan de pilot hebben 55 jonge wetenschappers deelgenomen. Deze werd goed zeer goed beoordeeld . 100% van de deelnemers beoordeelt de toepasbaarheid van de training als goed en zou de cursus bij collega’s aanbevelen.
Een deel van de groep is de dialoog met de leidinggevende aangegaan, wat leidt tot een volwassen arbeidsrelatie. Een ander deel gaat dat nog doen, maar ook is een deel het niet van plan. Door gesprekken met deelnemers weten we dat de afhankelijkheidspositie van jonge wetenschappers t.o.v. hun leidinggevende het bespreken van loopbaanvragen kan belemmeren. Binnen het Erasmus MC worden momenteel loopbaanorientatiemiddagen verzorgd, met gepromoveerde sprekers die vertellen over hun loopbaanstappen (voornamelijk buiten de academie).

Met betrekking tot het nemen van carrièrestappen of het voornemen deze te maken: alle deelnemers hadden uit de cursus een doel voor hun loopbaan meegenomen, en een derde van hen heeft dat een half jaar na dato ook daadwerkelijk in actie omgezet.
Al met al zien we dat deelnemers aan de cursus de regisseur van hun eigen loopbaan worden of blijven, dat hun bewustwording groeit en dat ze proactief stappen zetten die hun carrièreperspectief beïnvloeden. Dat is wat de cursus beoogt. In samenspraak met de PhD-commissie van het Erasmus MC wordt het speerpunt ‘loopbaanoriëntatie voor jonge onderzoekers’ steeds meer op de kaart worden gezet. De cursus zal hier onderdeel van uit blijven maken.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Hans Ferdinandus Erasmus MC