Coachend leidinggeven

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Het uitbreiden, versterken en borgen van de nieuwe leiderschapsstijl en de ingezette
cultuurverandering van de concernstrategie (Koers 2013).

Doelgroep

Unithoofden en medisch coördinatoren

Resultaten

Zowel uit de reacties van de deelnemers tijdens de training als uit de positief ingevulde evaluatieformulieren kan worden geconcludeerd dat het programma zeer goed is ontvangen. Als onderdeel van het programma konden deelnemers ook gebruik maken van een aantal coaching gesprekken zodat de deelnemers ondersteund werden om het geleerde op de eigen afdeling toe te passen. Uit evaluatie blijkt dat onder andere de volgende resultaten bij de deelnemers zijn gerealiseerd:

• Beter herkennen en daarom beter kunnen hanteren van weerstand in team en het bij team zelf laten, door hen bewust te maken ervan.
• Makkelijker gesprek aangaan met medewerkers bijvoorbeeld over weerstand
• Meer kunnen kijken naar kwaliteiten van mensen
• Meer inzicht in effect eigen gedrag op team
• Meer eerst goed kijken [vanuit metapositie] “wat speelt hier” en dan pas reageren
• Vertrouwen om zelf voorbeeld te geven in je kwetsbaar durven opstellen [ bijv gevoelens bespreekbaar maken]
• Inzicht in verschil tussen rol van leider en van coach en eerste stappen in daarmee kunnen spelen/inzetten
In 2014 bieden we deze training naast de bestaande leiderschapsprogramma’s drie maal aan via open inschrijving.
Het effect van het project is dat enkele leidinggevenden van de deelnemers hebben aangegeven dat de deelnemers een meer volledig beeld hebben gekregen van hoe je effectief communiceert binnen teams. Daarnaast hadden ze er profijt van dat ze praktische dilemma’s met anderen konden delen. Enkele maanden na deze training blijken ze nog beter in staat om hun rol als leidinggevende op te pakken.
 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Hans Ferdinandus Erasmus MC