Persoonlijk leiderschap

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

  • AMC medewerkers stimuleren en ondersteunen bij hun initiatieven om duurzame inzetbaarheid, waarde op de arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en gezondheid & vitaliteit te borgen.
  • Stimuleren, faciliteren en aanmoedigen van AMC medewerkers om zelf initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen  duurzame inzetbaarheid.
  • Mogelijk maken door ondersteuning op het gebied van het voeren van een goede dialoog en maken van SMART afspraken om de eigen wensen en ambities te verwezenlijken voor zover deze ook in het organisatiebelang passen.
  • Bijdragen aan empowerment van AMC medewerkers en vergroten van de mogelijkheden op “werkzekerheid” in turbulente tijden.

Doelgroep

Alle AMC medewerkers.

Resultaten

  • Uitgevoerde oriëntatie op portaal “Mijn Ontwikkeling” door middel van werkbezoek aan UMC Radboudt en demonstraties systeem.
  • Ontwikkelde eerste concept versie van eigen AMC intranetportal met verschillende tegels en links naar relevante HR onderwerpen en producten.
  • Oriënterende gesprekken met communicatieadviseur “STEAM” over ideeën om thema Persoonlijk Leiderschap op een aansprekende en herkenbare manier neer te zetten in het AMC.
  • Workshop ‘ Omgaan met verandering’ voor  reorganisatie- en  herplaatsingskandidaten ontwikkeld  en uitgevoerd
  • Feedbacktraining ontwikkeld en uitgevoerd voor alle polikliniekmedewerkers die  betrokken zijn bij de organisatieverandering  divisie Poliklinieken

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider