Duurzame inzetbaarheid: duurzame logistiek, de sterkste schakel

Thema: Coaching van leidinggevenden

Deel

Doel

 • Het ontwikkelen van een goed afdelingsplan voor de lange termijn met een helder toekomstperspectief en daarmee de beweging ondersteunen van reactief naar proactief sturen op de inzetbaarheid van  medewerkers.
 • Medewerkers direct betrekken bij het meedenken over de toekomst van de afdeling en hun eigen werkzaamheden daarbinnen, zodat zij hierop kunnen anticiperen en in beweging komen. Tot stand brengen door dialoog te zoeken en maatwerkafspraken te maken.
 • Koers van de afdeling minder gevoelig maken voor korte termijn maatregelen en de waan van de dag, waardoor er een grotere voorspelbaarheid en meer rust binnen de afdeling ontstaat. Medewerkers kunnen inschatten of hun eigen toekomstperspectief aansluit bij de verwachtingen van de afdeling.

Doelgroep

Alle medewerkers van het Distributiecentrum van het AMC.

Resultaten

 • Methodisch (Lean) denken als basis voor alle werkzaamheden.
 • Medewerkers die kritischer kijken naar hun werk en de manier waarop dat werk wordt gedaan, zowel vanuit het oogpunt van persoonlijke effectiviteit als op het gebied van efficiëntie in onder andere fysieke belasting .
 • Betere dialoog tussen medewerker en leidinggevende.
 • Toegenomen betrokkenheid bij- en verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het werk.
 • Verhoging zelf lerend vermogen van medewerkers en leidinggevenden.
 • Betere beschikbare hulpmiddelen voor leidinggevenden om medewerkers te motiveren en te stimuleren.
 • Leidinggevenden zijn beter toegerust om de dialoog aan te gaan met medewerkers over de duurzame inzetbaarheid.
 • Medewerkers zijn zich bewuster van de eigen duurzame inzetbaarheid en de verantwoordelijkheid daarvoor als het gaat om toekomstperspectief en loopbaan.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider