Ontwikkelgerichte dialoog: persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

  • De individuele performance en het groeipotentieel van leidinggevenden in kaart brengen, door middel van het inzetten van het instrument 360 graden feedback in combinatie met de Big Five persoonlijkheidstest.
  • Dialoog aangaan over de uitkomsten en deze koppelen aan inzet en ontwikkeling van competenties.
  • Instrument inzetten als ontwikkelinstrument en in eerste instantie gebruiken in het leiderschapsprogramma.

Doelgroep

Deelnemers aan het leiderschapsprogramma binnen het AMC.

Resultaten

  • Reflector Big5, reflector  360graden-feedback en het Performance improvement plan zijn geïmplementeerd binnen het AMC.
  • In eerste instantie binnen het leiderschapsprogramma toegepast.
  • Ook reeds een aantal keren ervaring opgedaan buiten het leiderschapsprogramma.
  • Certificering van vier interne AMC-adviseurs om de tests vakkundig na te kunnen bespreken (voorwaarden voor inzet van de tests).
  • Kennismaking met lichtere variant van het instrument en certificering van adviseurs voor bespreking van deze test.
  • Opgesteld competentieprofiel voor leidinggevende.
  • Twee adviseurs opgeleid in het geven van workshops voor het opstellen van competentieprofielen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider