AIOS: coachende opleider van de toekomst

Thema: Overige

Deel

Doel

Handvatten aanreiken aan AIOS om op een open manier te communiceren met hun opleiders. Het is de bedoeling gespreksvormen aan te reiken waarin AIOS bij hen spelende onderwerpen steeds bespreekbaar kunnen maken, zodat er zo min mogelijk belemmeringen ontstaan om de opleiding te kunnen volbrengen; bijdragen aan veiliger leerklimaat

Doelgroep

AIOS aangesteld bij de umcs

Resultaten

205 AIOS hebben deelgenomen aan een workshop waarbij zij hebben geleerd gemakkelijker een open een gesprek aan te gaan en zich bewust zijn van hun eigen voorkeursstijl (gedrag) en dat van de opleider. Dit heeft geleid dat:
- AIOS verschillende gespreksstijlen kunnen herkennen
- AIOS is in staat zijn een gesprek te beïnvloeden.
- AIOS hulp kan bieden aan derden; als coachende opleider van de toekomst.