Gezondheid, inzetbaarheid en Dialoog

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Het doel van het project 'Gezondheid, inzetbaarheid en Dialoog' is een gelijkwaardige en volwassen arbeidsrelatie stimuleren door medewerkers te ondersteunen in het voeren van 'de Dialoog'.

Doelgroep

Medewerkers

Resultaten

Het ontwikkelen van een E-learning module en een 'Dialoog-training' waarin het voeren van een dialoog centraal staat. De module en training zijn toegankelijk voor alle medewerkers van het Erasmus MC. Medewerkers zijn daardoor op de hoogte van de handvaten die nodig zijn om een gelijkwaardige dialoog te voeren en zijn zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierin. Ook alle leidinggevenden volgen de 'Dialoog-training' in het MD programma.
 

Medewerkers gaan meer gelijkwaardig met hun leidinggevende in gesprek, waardoor er meer sprake is van een volwassen arbeidsrelatie. Er wordt open gesproken over onderwerpen zoals loopbaan, ontwikkeling, vitaliteit en inzetbaarheid.