Leren is leuk

Thema: Overige

Deel

Doel

Het doel van dit project was tweeledig:

1. Medewerkers en leidinggevenden zijn op de hoogte van het belang van ontwikkeling in het kader van hun duurzame inzetbaarheid. (kennis)

2. Medewerkers zijn zich bewust van het feit dat er diverse mogelijkheden zijn waarop zij, ongeacht de leeftijd, binnen hun functie hun persoonlijke ontwikkeling vorm en inhoud kunnen geven (bewustwording)

 

Doelgroep

De doelgroep betreft alle medewerkers van het Maastricht UMC+.

Resultaten

In de oriëntatiefase liep de projectgroep aan tegen het vraagstuk dat de organisatie ‘campagne moe’ begon te raken. Het advies van onze stafdienst communicatie was dan ook om het voorstel om een campagne te lanceren niet toe te passen.

In overleg met de stafdienst communicatie en de Maastricht Academy (opleidingsinstituut) is er voor gekozen om het accent van dit project te verschuiven van een (passieve) campagne naar een actieve benadering van medewerkers. Het uitgangspunt daarbij was dat medewerkers met al hun leervragen (inclusief de vragen rondom het gebruik van hun PB) op een bepaald punt terecht moesten kunnen waar ze adequaat te woord werden gestaan en verder geholpen. Deze gedachtegang heeft uiteindelijk geresulteerd in een ‘mobiel leerpunt’.

Het betreft een mobiele, gemakkelijk transportabele opstelling waarmee medewerkers van de Maastricht Academy naar de afdelingen zelf kunnen gaan om vandaaruit alle leervragen te beantwoorden. Het omvat een grote informatiezuil met daarop ruimte voor folders en een breedbeeld informatiescherm inclusief de vereiste aansluitingen. Daarbij inbegrepen is een (kleinere) informatiedesk met mogelijkheid voor het aansluiten van een laptop en twee zitelementen.

Het bijkomende voordeel van dit mobiele leerpunt is dat het ook als stand gebruikt kan worden tijdens open dagen, beurzen of andere evenementen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Roel Olivers MUMC+