FBZ: Effecten van preventieve activiteiten door bedrijfsartsen

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Dit onderzoek richt zich op het effect van preventieve activiteiten van zowel bedrijfsartsen als ergonomie medewerkers op de inzetbaarheid en het welbevinden van medewerkers binnen de universitaire medische centra in Nederland.

Doelgroep

Arbo-diensten van de acht universitair medische centra.

Resultaten

Het resultaat dat bereikt is, is het in kaart brengen van welke preventieve acties in de UMC’s plaatsvinden en wat de effecten van deze acties zijn. Uiteindelijk doel van dit project is dat medewerkers en werkgevers op termijn zelf concrete acties ondernemen om respectievelijk hun gezondheid en de arbeidsomstandigheden binnen de UMC’s te verbeteren.