Doelgroepgerichte feedback medisch specialisten

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Het doel van het project is het implementeren van feedback(instrument(en) voor specifieke beroepsgroepen als onderdeel van het jaargesprek.

Te behalen resultaten:

 • Goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker.
 • Stimuleren dialoog en samenwerking tussen collega’s (uit diverse beroepsgroepen);
 • Sturing op output en gedrag.
 • Formuleren van objectieve opvatting over functioneren geformuleerd.
 • Vroegtijdig signaleren van disfunctioneren.
 • Verbeteren kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Een veilig en open werkklimaat waar medewerkers/leidinggevenden elkaar kunnen aanspreken op gedrag.

Doelgroep

Medisch specialisten.

Resultaten

 • Een digitale applicatie voor 360-feedback en vragenlijst. Dit instrument kan straks ook gebruikt worden door andere beroepsgroepen.
 • Een functionerings- en beoordelingsbeleid waarin het periodiek verzamelen van 360-feedback door medici is geborgd
 • Drie medische staven die zijn gestart met het verzamelen van feedback en het voeren van een dialoog hierover met hun leidinggevende
 • Er heeft veel dialoog plaatsgevonden over 360-feedback voor medici tussen RvB, medisch stafconvent, medische staven en P&O (o.a. over nut, noodzaak en hoe toe te passen)
 • Er heeft veel dialoog plaatsgevonden binnen medisch staven o.a. over hoe zij het gaan toepassen, wat ze eruit willen halen, wat ze hiervoor nodig hebben

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht