Begeleiden van de loopbaanontwikkeling van toponderzoekers van het speerpunt Circulatory Health (Jacob Jongbloed Talent Society)

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

  • meer multidisciplinaire benadering van cardiovasculair onderzoek en beleidsmatige afstemming hierover tussen afdelingen;
  • korte persoonlijke lijntjes tussen senior onderzoekers uit uiteenlopende medische disciplines;
  • vergroting wetenschappelijke en maatschappelijke impact aanstormend talent van het UMC Utrecht;
  • versnelling van de loopbaan van cardiovasculair onderzoekstalent in het UMC Utrecht.

 

Doelgroep

30 van de meest getalenteerde cardiovasculaire onderzoekers van het UMC Utrecht op het niveau van assistant- of associate- professor (2012-2014).

Resultaten

• een netwerk van jonge cardiovasculaire onderzoekers afkomstig uit alle medische disciplines;
• een multidisciplinair onderzoeksvoorstel van alle leden van de Jacob Jongbloed Talent Society;
• eigenaarschap bij de deelnemers voor het verder uitbouwen van de talent society en een concreet voorstel daarvoor;
• deelnemers zijn professioneler en inspirerender gaan leidinggeven.
 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht