Doelgerichte feedback voor laboranten

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Het doel van het project is het implementeren van feedback(instrument(en) voor specifieke beroepsgroepen als onderdeel van het jaargesprek.

Te behalen resultaten:

  • Goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker.
  • Stimuleren dialoog en samenwerking tussen collega’s (uit diverse beroepsgroepen);
  • Sturing op output en gedrag.
  • Formuleren van objectieve opvatting over functioneren geformuleerd.
  • Vroegtijdig signaleren van disfunctioneren.
  • Verbeteren kwaliteit en veiligheid van zorg.
  • Een veilig en open werkklimaat waar medewerkers/leidinggevenden elkaar kunnen aanspreken op gedrag.

Doelgroep

Laboranten.

Resultaten

Medewerkers hebben door de inzet van kernkwadranten meer inzicht in hun kwaliteiten en valkuilen. Zij hebben tevens de tools gekregen om onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken.

Bovendien is de training inclusief het transitietraject is in het productenpalet van het Opleidingscentrum van het UMC Utrecht opgenomen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht