Klaar voor de toekomst

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Het is belangrijk dat medewerkers toegerust zijn om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen in de (revalidatie)zorg, zodat ze langdurig inzetbaar blijven. Ook wil het UMCG de competenties van medewerkers zo goed mogelijk benutten en inzetten. Om medewerkers hierin te begeleiden wordt een loopbaanontwikkeling-instrument ingezet.

Doelgroep

De doelgroep betreft alle medewerkers van het neurocluster (centrum voor revalidatie)De doelgroep betreft alle medewerkers van het neurocluster (centrum voor revalidatie).

Resultaten

Eigenaarschap is bevorderd bij verantwoordelijke personen. Dit levert een bijdrage om de patiëntenzorg te verbeteren door eigenaren (artsen, behandelaars, etc.) de ruimte, verantwoordelijkheid en ondersteuning te geven om hun werkproces optimaal in te richten.

De doelstellingen zoals gesteld binnen het cluster (‘waves’, 25 doelen) zijn grotendeels behaald.

Er zijn ook nieuwe doelstellingen gesteld, zoals modulair werken (meer patiëntgericht behandelen) en therapie op zaterdag (langgekoesterde wens).

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG