Teamtalk/communicatie tussen AIO’s en opleider

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Verbeteren en transparanter maken van communicatie en communicatiepatronen tussen de staf (medici) en arts-assistenten in opleiding (AIOS) van de afdeling Dermatologie.

Doelgroep

Staf (medici) en arts-assistenten in opleiding (AIOS) van de afdeling Dermatologie.

Resultaten

Door middel van spiegelbijeenkomsten zijn communicatiepatronen inzichtelijk gemaakt tussen stafleden en AIOS en waar nodig en wenselijke veranderingen ingezet.
Dit project was een middel om op een positieve manier met elkaar in dialoog te komen en wederzijdse verwachtingen en knelpunten helder te formuleren. De werkwijze bestond uit doorvragen, zonder oordeel of commentaar. Dit werd goed in de hand gehouden en veel zaken zijn aan bod gekomen. Er zijn vervolgafspraken gemaakt met concrete situaties en er is een college gegeven over werkwijze in het algemeen: hoe gaan artsen met elkaar om, reflectie op de medische praktijk en grammatica van de dokter.
Het project heeft geresulteerd in openheid en doorvragen en een veranderde werkwijze. Ook is de nieuwe opleider gecoacht.
 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG