360 feedback; feedback vanuit verschillend perspectief

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Medewerkers begeleiden in het gebruik van de beschikbare instrumenten voor ‘360 graden feedback’. Meer open, transparant, makkelijk benaderbaar en ‘fit for purpose’ begeleiding inzetten. Zodat medewerkers leren op een goede wijze het gesprek over competenties te kunnen en durven voeren.

Doelgroep

De digitale 360 graden feedback is beschikbaar gemaakt voor alle medewerkers via de Website 360 graden en staat op Intranet.

De adviseurs P&O zijn voorgelicht over de mogelijkheden van de 360 graden feedback en voor leidinggevenden is de cursus “Gebruik van 360 graden in het jaargesprek” ontwikkeld. Daarin komt aan de orde wanneer het zinvol is om de 360 graden feedback te gebruiken.

UMCG medewerkers en hun leidinggevenden maken tot volle tevredenheid gebruik van de digitale 360 graden feedback. Gebleken is dat voorlichting in individuele adviesgesprekken door leidinggevenden als effectiever wordt ervaren dan een cursus.

Resultaten

De digitale 360 graden feedback is beschikbaar gemaakt voor alle medewerkers via de Website 360 graden en staat op Intranet.

De adviseurs P&O zijn voorgelicht over de mogelijkheden van de 360 graden feedback en voor leidinggevenden is de cursus “Gebruik van 360 graden in het jaargesprek” ontwikkeld. Daarin komt aan de orde wanneer het zinvol is om de 360 graden feedback te gebruiken.

UMCG medewerkers en hun leidinggevenden maken tot volle tevredenheid gebruik van de digitale 360 graden feedback. Gebleken is dat voorlichting in individuele adviesgesprekken door leidinggevenden als effectiever wordt ervaren dan een cursus.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG