Anders Roosteren 2012-2013

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Het uitrollen, implementeren en borgen van het systeem “Anders Roosteren”.

Subdoelen:

  • Medewerkerstevredenheid
  • Lagere werkdruk
  • Goede balans tussen werk en privé
  • Personeelscapaciteit efficiënt en lean inzetten

Doelgroep

Teams die volgens rooster werken.

Resultaten

Team Kort Verblijf
- Een succesvolle nieuwe manier van roosteren neergezet, gedragen door het team.
- Er is een  extra dienst van 10.00-18.00 uur ingevoerd de zgn. klussenbus”,  waardoor de avonddienst beter ondersteund is.
- Er is een zorgzwaarte-analyse uitgevoerd, die grafieken, harde cijfers en argumentatie liet zien.
- Op basis van plannen en evaluaties is het team gehoord, heeft meegedacht en er is  draagvlak gecreëerd.
- Het team is enthousiast en wil niet terug en is tevreden over de nieuwe manier van werken.

Team Recovery
- Niet alle doelstellingen zijn gehaald, maar dat de geboekte resultaten zijn winst. Er wordt gewerkt aan de nieuwe werkelijkheid en de nieuwe cultuur op de afdeling.
- Er is beter zicht op het hele proces; het is gedigitaliseerd. De onzichtbare circuit- en verworven privileges zijn zichtbaar geworden.
- Het intekenen op het rooster gaat goed; de wensen zijn beperkt en gemaximaliseerd.
- Diensten worden toegekend op basis van de roosterregels; de roosteraar past ze toe.
- Het neerzetten en het bereiken van de dialoog binnenin het team is minder gelukt. Er wordt gewerkt aan  cultuur op de afdeling en er is een andere roosteraar ingezet waardoor het nu beter gaat. De groepsgrootte en de ontbrekende intrinsieke motivatie blijft lastig.
Gemaakte keuzes:
- De roosteraar werkt de roosters alleen uit. De leidinggevende beslist.

Afdeling KNO
- De afdeling KNO is wel gestart, maar heeft na korte tijd besloten te stoppen wegens andere prioriteiten op de afdeling.
 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Joost Ruigrok VUMC