APK voor verpleegkundigen

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Van verpleegkundigen is bekend dat zij rond een jaar na indiensttreding een zekere balans opmaken: wat heeft deze afdeling/dit ziekenhuis mij nog meer te bieden? Als dat aanbod onvoldoende duidelijk is, kan men er al gauw toe besluiten zijn heil elders te zoeken. In het kader van binden en boeien is het daarom noodzaak hen actief de mogelijkheden die er zijn onder de aandacht te brengen. Het jaargesprek dat aan het eind van dit eerste jaar plaatsvindt is een goed moment om een aantal instrumenten aan te bieden om dit verloop tegen te gaan. De loopbaancheck en de loopbaanpaden voor verpleegkundigen bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden. Deze instrumenten kunnen vervolgens periodiek ingezet worden naar behoefte.

Doelgroep

Verpleegkundigen, om te beginnen een jaar na indiensttreding

Resultaten

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Joost Ruigrok VUMC