Kwantitatieve en kwalitatieve verbetering jaargesprekken

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Dit project omvat vier deelprojecten waarmee gezamenlijk de volgende doelen zullen worden bereikt:

  • alle jaargesprekken binnen het Maastricht UMC+ worden op een uniforme wijze vastgelegd;
  • het is te allen tijde mogelijk om relevante managementinformatie met betrekking tot de jaargesprekken te genereren. Mede hierdoor kan worden bewaakt hoeveel jaargesprekken er binnen het Maastricht UMC (per leidinggevende, per RVE, op MUMC-niveau)  per kalenderjaar plaatsvinden.
  • Medewerkers en leidinggevenden zijn op de hoogte van de gebruiksmogelijkheden en de spelregels van het persoonlijk budget
  • Medewerkers en leidinggevenden zijn op de hoogte van het belang van ontwikkeling in het kader van hun duurzame inzetbaarheid.
  • De beleefde kwaliteit van de jaargesprekken wordt periodiek gemeten en dient als basis voor het verbeteren van de gespreksvaardigheden van leidinggevenden

Doelgroep

Leidinggevenden

Resultaten

De doelstellingen drie en vier zijn doorgeschoven naar het project ‘leren is leuk’.

Vanaf 1 maart 2014 is begonnen met de implementatiefase. Deze loopt tot en met juni 2014 en vanaf 1 juli 2014 zullen,  om te beginnen, de kleinere organisatieonderdelen overgaan op het gebruik van dit systeem om daarin hun jaargesprekken te plannen en vast te leggen. Het streven is om de gehele organisatie voor 1 januari 2015 gebruik te laten maken van dit systeem.

Door gebruik te maken van dit systeem is het ook mogelijk om zowel uniforme als specifieke managementrapportages te genereren. Dat maakt dat we, nadat het systeem eenmaal goed geïmplementeerd is, op elk gewenst moment inzage kunnen hebben in onder meer het aantal gevoerde jaargesprekken binnen het Maastricht UMC en de onderwerpen die in die gesprekken besproken zijn (op thema-niveau; niet inhoudelijk).

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Roel Olivers MUMC+