Coaching operationeel leidinggeven

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

De operationele leidinggevenden van het Maastricht UMC+ beschikken over een reeks generieke basisvaardigheden en competenties waardoor zij in staat zijn om op een eigentijdse, resultaatgerichte wijze leiding te geven. Een belangrijk criterium daarbij is passie voor de MUMC+ organisatie en haar medewerkers.

Doelgroep

Operationeel leidinggevenden

Resultaten

In het kader van ons traject ‘leiderschapsontwikkeling’ zijn in de afgelopen jaren diverse modules ontwikkeld waarvan leidinggevenden gebruik (hebben) kunnen maken in het kader van het verbeteren van hun functioneren. Een groot aantal leidinggevenden (3e echelon) hebben we met deze trajecten kunnen bereiken; een deel echter niet. Tegelijkertijd ontspon zich een discussie om deze faciliteiten ook beschikbaar te stellen aan unitleiders / teamleiders omdat zij vaak met dezelfde vraagstukken geconfronteerd werden. Mede met behulp van dit project hebben we de doelgroep kunnen uitbreiden. Dat heeft er in geresulteerd dat van de 151 operationeel leidinggevenden en 123 unit-/teamleiders, er respectievelijk al 67 en 51 deelgenomen hebben aan de 5 reflectiemodules en 17 informatie- en vaardigheidsmodules uit het programma Leiderschapsontwikkeling 2013. Aan deze modules gaven de deelnemers een (gemiddelde) waardering van 8.4.

Naast de individuele ontwikkeling, de te verwachten effecten op de werkvloer, het samen leren met collega-leidinggevenden (ook uit andere organisatie-eenheden), zijn de operationeel leidinggevenden op basis van dit programma met hun direct leidinggevenden in gesprek gegaan over hun ontwikkelwensen en –mogelijkheden. Hierdoor staat leiderschapsontwikkeling nadrukkelijker op de agenda. Het programma is geëvalueerd en voor het nieuwe kalenderjaar op de dan geldende ambities en ontwikkelingen bijgesteld.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Roel Olivers MUMC+