Loopt het?

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Het vertrekpunt voor loopbaanontwikkeling is de bewegende medewerker. Voor een aantal functiegroepen in de organisatie wil het LUMC de aantrekkelijkheid van brede inzetbaarheid en mogelijkheden voor mobiliteit zichtbaar maken door zogenaamde ‘opportunity windows’. Zo mogelijk wordt samenwerking gezocht met  andere UMC’s.

Doelgroep

Verpleegkundigen, analisten, medici en promovendi.

Resultaten

Doelgroep analisten
Per functieniveau zijn de competenties via workshops in kaart gebracht, resulterend in een competentieprofiel per schaalniveau voor zowel de diagnostisch analist als de researchanalist. Tevens hebben we een overzicht gemaakt van alle afdelingen en aandachtsgebieden in het LUMC waar analisten werkzaam zijn en hebben we een ‘carrièrewiel’ gemaakt welke inzicht geeft in de horizontale en verticale groeilijnen via een  interactieve PDF. Deze visualisatie zal ook voor andere doelgroepen worden gebruikt.

Om een omslag te maken in het denken en bewustwording te bewerkstelligen bij analisten om zelf hun loopbaan vorm te geven, is er een kick off georganiseerd voor alle analisten. De aanwezigen zijn geprikkeld om zelf aan het roer te staan van de eigen loopbaan en konden mensen zich inschrijven voor pilotworkshops. Er zijn vervolgens vier pilotworkshops georganiseerd, drie voor de analist en één voor de leidinggevende.

Doelgroep promovendi
De doelgroep is bijgesteld naar de gehele lijn van onderzoekers, van promovendus tot hoogleraar. Er heeft één workshop plaats gevonden met het werkveld, die heeft geleid tot een eerste aanzet voor competentieprofielen per functieniveau. Dit moet nog verder uitgewerkt worden tot een volwaardig venster in de loop van 2014.

Doelgroep verpleegkundigen en medici
In het bestaande programma Vernieuwing Zorg wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op verpleegkundigen en medici, waardoor het ontwikkelen van een loopbaanvenster voor deze doelgroepen in 2013 geen prioriteit is geweest. In 2014 zal het ontwikkelen van een loopbaanvenster voor deze doelgroepen opgepakt worden.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Trudie de Vrij LUMC