De kunst van leidinggevenden

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Verankeren van de visie op leiderschap van het LUMC door de kernwaarden van het LUMC als vertrekpunt te nemen.

Doelgroep

Alle leidinggevenden, specifiek: operationeel leidinggevenden

Resultaten

Op 13 februari 2014 is het ‘LUMC-symposium voor leidinggevenden, De kunst van het veranderen’ georganiseerd. Hieraan heeft het maximale aantal van 150 leidinggevenden deelgenomen. Door het symposium voelen leidinggevenden zich erkend en gewaardeerd als de dragers van alle gevraagde veranderingen (in het bijzonder de leidinggevenden van het lager- en middenkader).

Het leiderschapsprogramma Operationeel leidinggeven is uitgebreid met de mogelijkheid om tweemaal deel te nemen aan intervisie of coaching, afhankelijk van de individuele behoefte. Daarnaast is in het nieuwe leiderschapsprogramma Key to Leadership coaching een integraal onderdeel.

In 2013 is onderzoek gedaan naar de wijze waarop duaal management vorm kan krijgen in het beddenhuis van het LUMC. Op basis van het advies zijn twee nieuwe functies beschreven en zijn 6 duale teams geïnstalleerd op 13 november 2013. Vanaf dat moment worden zij begeleid in het vorm en inhoud geven van hun functie individueel, als duo en als groep.

Ook is de bestaande toolkit voor Leidinggevenden op het intranet verder uitgebouwd. Daarnaast is een introductieprogramma ontwikkeld dat aan alle nieuwe (nieuw benoemde) leidinggevenden wordt aangeboden. Op basis van de evaluatie is besloten deze als vast onderdeel voor leidinggevenden in het programma op te nemen en minimaal 3x per jaar te organiseren.

De resultaten zijn geborgd met een brochure waarin het totale aanbod voor leidinggevenden is beschreven. Alle HRM-adviseurs en P&O-adviseurs hebben in een viertal workshops de training outputsturing gevolgd, waardoor zij in staat zijn leidinggevenden hierover te informeren en adviseren.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Trudie de Vrij LUMC