Energie in verandering

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

  • Medisch specialisten faciliteren bij het voeren van regie over hun duurzame inzetbaarheid (als input voor de jaargesprekcyclus)
  • Medisch specialisten en AIOS ondersteunen bij het voeren van dialoog als middel om in gelijkwaardige (arbeids)relaties te excelleren in innovatie.

Doelgroep

Medisch specialisten en AIOS.

Resultaten

Het thema ‘Energie in Verandering’ is nadrukkelijk op de agenda gekomen, zowel van de Raad van Bestuur als ook bij afdelingshoofden, medisch, specialisten en AIOS. De duurzame inzetbaarheid van deze doelgroepen is een thema dat nu steeds meer bespreekbaar wordt, in de context van een sterk en snel veranderende omgeving. In de concrete uitwerking van het traject heeft de focus met name gelegen op het begeleiden van betekenisvolle bijeenkomsten. De ontwikkeling van de eerder geplande module ‘excellent in dialogue’ is in afstemming met de doelgroep vervangen door ‘personal impact/persoonlijk leiderschap’.  De feitelijke  olievlekwerking is zichtbaar in toenemende aantallen deelnemers aan de diverse bijeenkomsten en programma’s. In totaal hebben circa 120 AIOS en 100 medisch specialisten aan de activiteiten deelgenomen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Peter Loozen UMC St Radboud