Iedereen een jaargesprek

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Inzicht te krijgen in zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de jaargesprekken, zodat dit waar nodig verbeterd kan worden.

Doelgroep

Alle medewerkers van het Erasmus MC

Resultaten

1. Verplicht voeren van jaargesprekken opgenomen in Strategisch kader 2018 en toetsbare doelstellingen
2. Uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe systematiek op basis van een interne en externe oriëntatie
3. Kernwaarden opgenomen als competenties in de nieuwe jaargesprekssystematiek en applicatie.
4. Keuze voor nieuw systeem
5. Besluitvorming aan de hand van een business case
6. Besluitvorming met belangrijkste stakeholders
7. Voorbereiden ondernemingsraad op instemming
8. Inrichten projectorganisatie
9. Configuratie, inclusief demo
10. Voorbereiding pilotafdelingen om systematiek functioneel te testen en input te leveren voor bredere uitrol
Wanneer het project succesvol is afgerond, is de nieuwe systematiek getoetst en staat klaar zodat iedereen een kwalitatief goed jaargesprek kan voeren en op eenvoudige wijze vast kan leggen in een gebruiksvriendelijke applicatie. Uit deze applicatie kan relevante en accurate management informatie worden gehaald op afdelings- en organisatieniveau.

Daarnaast is er door de inzet van training en instructie gewerkt aan bewustwording en vaardigheden bij medewerkers en leidinggevenden zodat zij een goede dialoog te kunnen voeren tijdens de jaargesprekken.

Hierdoor kunnen we sturen op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Op de langere termijn beogen we hiermee de ontwikkeling, vanzelfsprekende mobiliteit van medewerkers en de medewerkers tevredenheid te vergroten. Door op deze wijze te investeren in goed werkgeverschap willen we de goede en gemotiveerde medewerkers behouden en inzetten op de plek waar zij het best tot hun recht komen

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.