PET training

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Medewerkers ondersteuning bieden op het gebied van ‘persoonlijke effectiviteit’, waardoor ze leren hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Hiermee kunnen medewerkers zichzelf in moeilijke situaties, zoals een veranderende werkomgeving, goed handhaven.

Doelgroep

Medewerkers UMC

Resultaten

Er is training ontwikkeld op basis van een bestaande  persoonlijke effectiviteitstraining. In de vernieuwde training is een onderdeel opgenomen over transities en werken in een veranderende omgeving. Dit thema is ook verwerkt in de overige onderdelen van de training.

In totaal hebben 52 deelnemers deelgenomen. De training is ervaren als intensief maar is positief geëvalueerd (gemiddelde score van 8,1 en na een half jaar, na twee trajecten gemeten). In enkele gevallen is behoefte aan een vervolg. In deze behoefte wordt voorzien door enkele medewerkers door te sturen naar verdiepingsmodules zoals de assertiviteitstraining, individuele coaching of medisch maatschappelijk werk. Daarnaast wordt er bij voldoende animo een terugkombijeenkomst georganiseerd.

De training heeft opgeleverd dat medewerkers emotioneel en professioneel steviger zijn komen te staan in het werk en verbaal beter zijn geworden. Weerbaarder en assertiever geworden op een goede manier. Ze hebben inzicht gekregen in hun eigen gedrag en welk effect dit heeft op de ander. Oude patronen blijken moeilijk te doorbreken maar deelnemers herkennen hun eigen gedrag en kunnen nu ander gedrag inzetten en anders communiceren met een positief effect op de ander. Medewerkers kunnen beter afstand nemen en grenzen aangeven, de werk- privé balans wordt daarmee beter.

Het Erasmus MC wil een vervolg te geven aan dit project door de training in het open aanbod op te nemen. Daarnaast wordt er gekeken of het kan worden aangeboden aan de leerhuizen in de regio.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Hans Ferdinandus Erasmus MC