Spoed eisende hulp (SEH)/Ambulancedienst: duurzame inzetbaarheid verpleegkundigen

Thema: Pilots

Deel

Doel

  • Aanbieden van een afgesproken opleidingstraject voor specialistische verpleegkundigen, zodat zij ook ingezet kunnen worden als ambulanceverpleegkundige. De verpleegkundigen zijn daarmee breder inzetbaar en kunnen afwisselend op beide functies ingezet worden. Vergroting employability.
  • Behoud van kwaliteit, verbetering samenwerking in de keten,efficiëntie in opleidingskosten en vergroting van de aantrekkingskracht van de functie en de werkgever.

Doelgroep

Specialistische verpleegkundigen werkzaam bij  de SEH en de ambulancedienst.

Resultaten

  • Discussie over nut en noodzaak van het uitwisselingstraject op basis van de uitgewerkte business case. Uitstippelen uitvoeringstraject voor de toekomst.
  • Oriëntatie op verbreding van de eventuele doelgroep naar CCU-verpleegkundige en IC-verpleegkundigen besef van de mogelijke voordelen voor de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers.
  • Pilot uitgevoerd waarna geen vervolg i.v.m. onvoldoende financiële middelen
  • Oriëntatie op mogelijk vervolg  in de vorm van een vervolgsubsidie en eventueel ook  in samenwerking met andere ziekenhuizen

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.