Arbeidsgehandicapten in de UMC’s’

Thema: Overige

Deel

Doel

Voor mensen met een arbeidsbeperking is de stap van de sociale werkvoorziening (SW) of de Wajong naar een ‘gewone’ baan groot. De verklaringen waarom die stap zo groot is zijn divers. Er leven ook nog tal van misverstanden en vooroordelen over de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking; zowel bij werknemers als werkgevers. Misverstanden over onder andere de inzetbaarheid, extra begeleiding, hogere
risico’s op verzuim en de extra kosten.
In het kader van de Dialoog-middelen is Abvakabo FNV gestart met een vooronderzoek en pilots mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in de UMC’s.
 

Doelgroep

Mensen met een arbeidsbeperking uit de sociale werkvoorziening (SW) of de Wajong.

Resultaten

Vier UMC’s zijn in 2013/2014 in het kader van dit Dialoog-project gestart met het vooronderzoek en pilots om te onderzoeken hoe mensen met een beperking productief ingezet kunnen worden.
De volgende factoren zijn door de UMC’s opgemerkt:
- Breed draagvlak in de organisatie is noodzakelijk voor succes met mensen met een beperking
- Het plaatsen van mensen met een beperking moet bewust beleid zijn
- Kleine good practices en goede begeleiding is een goed startpunt
- Ambassadeurs zijn voorwaardelijk voor succes
- Specifieke ondersteuning en/of aandacht vanuit het centrale niveau is daarbij noodzakelijk
- De rol van de OR geeft draagvlak