Spiegeldagen voor AMC medewerkers

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Medewerkers in staat  stellen zelfstandig te reflecteren op hun talenten, wensen en ambities zodat zij zich kunnen voorbereiden op een goede dialoog met hun leidinggevende (onder meer in het jaargesprek). Daarnaast wil het AMC medewerkers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot hun ontwikkeling en hun loopbaan.

Doelgroep

Medewerkers AMC

 

Resultaten

  • Meer zicht op kwaliteiten en talenten door deelname aan de Spiegeldag
  • Meer zicht op hoe met anderen om te gaan en hoe anderen hen zien.
  • Verschillende gedragsstijlen kunnen herkennen en handvatten aangereikt gekregen om daar op in te spelen.
  • De spiegeldagen worden gemiddeld met een 8 gewaardeerd 

Het merendeel van de deelnemers geeft aan de inzichten ook op het werk te gaan gebruiken, en zich daartoe gesterkt voelen. Er is enthousiasme voor dit instrument. Verschillende deelnemers hebben zich aangemeld voor trainingen, coaching en/of loopbaanadvies.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider