Help een conflict! Training conflicthantering voor leidinggevenden

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

  • Conflicten herkennen en inzetten als werkvorm.
  • Leidinggevenden hebben wetenschap van do’s en don’ts rondom conflicten.
  • Leidinggevenden durven de dialoog bij (dreigende) conflicten met de medewerkers te voeren.

Doelgroep

Leidinggevenden

Resultaten

  1. Leidinggevende is in staat een volwassen duurzame arbeidsrelatie aan te gaan met de medewerker, waarin conflicten op een constructieve wijze bespreekbaar worden gemaakt.
  2. Er is een arbeidsklimaat waarin een meningsverschil mogelijk is zonder dat de arbeidsverhouding wordt aangetast.

 

Leidinggevenden zijn met elkaar in gesprek geraakt over moeilijke situaties en conflicten. Daarbij heeft een ieder zijn eigen toolbox ontwikkeld die toepasbaar is bij conflicten. De vaardigheden van de leidinggevenden ten aanzien van het herkennen en omgaan met conflicten zijn uitgebreid.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.