Nieuws

21 Feb 2014 Meer duurzame inzetbaarheid door dialoog?!

Leidt investeren in de open dialoog tussen medewerker en leidinggevende tot meer duurzame inzetbaarheid? Volgens Marjon Leever, Joringel den Hoedt en Mieke Voogd wel. In het artikel ‘Dialoog als sleutel voor duurzame inzetbaarheid ’ uit het Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2(4), 2-13) beschrijven zij een succesvol SoFoKleS (Idealoog)-project op de verpleegkundige afdeling van de sector Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De auteurs laten zien hoe begeleidingskundige interventies om de dialoog te verbeteren, bijdragen aan meer duurzame inzetbaarheid.

Een mooi resultaat, want volgens het longitudinale survey naar de resultaten van het progamma Idealoog (Jongerius ea, 2012), nam de inzetbaarheid van medewerkers over de jaren 2009-2011 niet toe door het maken van meer Ideals en open dialoog. Volgens Leever e.a. zijn er echter wel degelijk succesvolle projecten op afdelingsniveau, zoals in het UMCG, maar werken deze niet door in de organisatie als geheel. Veelal blijven deze projecten ook onzichtbaar.

In reactie op bovengenoemd artikel vragen Aukje Nauta en Cristel van de Ven zich af of het nu de interventies zijn die bijdragen aan meer duurzame inzetbaarheid of dat het komt door de extra aandacht die de medewerkers kregen (het Hawthorne-effect).

Of het de interventies zijn of de kracht van aandacht, SoFokleS blijft zich inspannen om de  duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

SoFoKleS faciliteert zo’n zeventig projecten in de acht Universitair Medische Centra in Nederland om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Het programma Idealoog dat in 2008 startte is voortgezet in het programma Dialoog dat nu ten einde loopt. Voor 2014 tot en met 2016 is een vervolg gepland met de intentie om via grootschalige projecten gewenste veranderingen effectief op gang te brengen. De centrale aandachtsgebieden zijn:

  • Persoonlijk leiderschapsontwikkeling;
  • Gewenste manier van werken en met elkaar omgaan gericht op kwaliteit, professionalisering, samenwerking en open dialoog;
  • Vergroting flexibiliteit/mobiliteit, waaronder projecten met betrekking tot het nieuwe werken, voor duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid;
  • Gezondheidsmanagement.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht